Privacy Policy

Wedding in Hand (บล็อก) ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจึงจัดทำหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้

ข้อมูล และการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและประมวลจากผู้ใช้บริการ

• เราใช้ ข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล ,e-mail ที่ผู้ใช้บริการให้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม ได้แก่ Subscribe หรือ การกรอกข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา” เพื่อใช้ในการติดต่อให้ข้อมูล และตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ

• ในการลงความเห็นภายในบล็อก ผู้ใช้ทุกท่านอาจจะสามารถเห็นชื่อ และความคิดเห็นที่โพสต์ของทุกคนที่โพสต์ลงในบล็อก

• เราใช้ cookies ในการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลของผู้ใช้บริการบางอย่าง ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของเบราว์เซอร์ (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) หน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม ช่วงเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการ ได้เข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) เพื่อสำรวจความนิยมของผู้ใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาภายในบล็อกต่อไป

• เราอาจมี โฆษณาโดย third party ที่ช่วยสนับสนุนล็อกของเรา ซึ่งอาจมีการใช้ cookies หรือ webicon ส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ IP address, ISP, เวปเบราเซอร์ที่คุณใช้ เพื่อการปรับโฆษณา

• อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถยับยั้งการทำงานของ cookies ได้จากการตั้งค่า browser หรือโปรแกรมความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต เช่น Norton internet securities แต่อาจมีผลต่อการเข้าใช้บริการบางอย่างของบล็อกได้

• ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ทางเรา ไม่สามารถรับรอง การดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ ในเว็บไซต์อื่นๆ ได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ระบุไว้

• ทางบล็อก จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของบล็อกเท่านั้น และ ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

• ทางบล็อก Wedding in Hand อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

• ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเรายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับเราได้ ในหน้า ติดต่อเรา

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ใช้บริการเวปบล็อก Wedding in Hand ของเราค่ะ

แก้ไขล่าสุด 11/12/2017